Skip to main content

Ádány Tamás Vince: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága és a magyar jog. Nr. 2010/2.

Magyarország még a hatályba lépése előtt ratifikálta a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó római statútumot. A Statútum hazai alkalmazásához szükséges jogalkotási folyamat sajnálatos módon megakadt, és évek óta nem mozdul ki a holtpontról. A jelen munka kísérletet tesz e visszás helyzet nemzetközi közjogi, alkotmányjogi és büntetőjogi lehetséges következményeinek feltárására. A Statútum alkalmazhatóságának feltételeivel kapcsolatos problémák elsősorban az anyagi büntetőjog területén jelennek meg, ezért szükséges a hatályos Büntető törvénykönyv vonatkozó szabályainak összevetése az elmúlt húsz évben gyökeresen átalakult nemzetközi büntető szabályozással. Az így feltárt vegyes kép alapján a Statútum megfelelő transzformációja látszik szükségesnek, amelynek gyakorlati módszereit illetően néhány lehetséges változat értékelésére is sor kerül.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3441