Skip to main content

Cseporán Zsolt: A művészet szabadsága – A képzőművészet járulékos alapjogi jellege: a tulajdonhoz való jog. Nr. 2013/15.

A művészeten belül, a különböző ágazatok közül a képzőművészetet megkülönböztetett hely illeti meg. Ez azon tulajdonságában ragadható meg, miszerint a képzőművészet a látható alkotásokat létrehozó kifejezési mód: tehát a művészi érték kimondottan az alkotásban, a tárgyiasult műben érhető tetten. Ez a megállapítás viszont felveti a kérdést: milyen megvilágításba helyezi az alkotás és a tulajdonhoz való alapvető jog viszonyát ez a sajátos tárgyalkotó jellemvonás – azaz végső soron merre is tolódik el az alapjogi védelem hangsúlya a képzőművészet esetében: a művészi kifejezés vagy pedig a tulajdon alkotmányos védelme felé.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 4709