Skip to main content

Tattay Levente: Az új PTK öröklési jogi rendelkezései és a túlélő házastárs jogi helyzete. Nr. 2013/06.

Az Új Ptk a polgári törvénykönyv korszakos változásokat hozott a családjog, társasági jog és az európai szerződési jog törvénykönyvi integrálásával. A tanulmány az öröklési jog változásait mutatja be. Az öröklési jog változásának okai között elsősorban a magántulajdon megnövekedett szerepének és ennek következtében az örökölhető vagyon kiszélesedett tárgyi körének kell elsődlegesen keresni. Emellett a családi viszonyokban, valamint a demográfiai viszonyokban bekövetkezett egyes változásoknak is jelentőségük volt. A megváltozott demográfiai társadalomstruktúra következményékét jelentkező paradigmaváltás a házastársak örökösödési jogának a változásában jelenik meg. Az Új Ptk további jellegzetes vonása az öröklési jog tekintetében a bírói gyakorlat tartós eredményeinek beemelése a törvényi szabályozásba.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3404