Skip to main content

Szilágyi Pál: A Deutsche Bahn ítélet. Nr. 2014/27.

Ahogy azt több tanulmányban is hangsúlyoztam a közelmúltban, az utóbbi időben különösen éles vita bontakozik ki a versenyjogi eljárásokban eljárás alá vont vállalkozások, az Európai Bizottság és az uniós bíróságok között a tekintetben, hogy a versenyjogi eljárások összeegyeztethetőek-e az Emberi Jogok Európai Egyezménye (továbbiakban: EJEE) 6. cikkével. Ebbe a sorba illik bele a Törvényszék ítélete a Detusche Bahn és társai ellen indult versenyfelügyeleti eljárás felülvizsgálata során.

Az ügy alapjául az Európai Bizottság egyik eljárása szolgált. A megszokottól eltérően az Európai Bizottság nem kartell ügyben, hanem gazdasági erőfölénnyel való visszaélést gyanúját felvető alapon tartott ún. hajnali rajtaütést, azaz előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálatot a Deutsche Bahn és leányvállalatainál. Az Európai Bizottság több helyszíni vizsgálatot folytatott, először 2011. március 29-én, másodszor 2011. március 31-án, majd végül 2011. július 26-án.

A Deutsche Bahn és leányvállalatai (a továbbiakban: Felperes) kérte a Törvényszéktől többek között, hogy a hajnali rajtaütések elrendeléséről szóló határozatokat semmisítse meg a Törvényszék, továbbá az ezek alapján hozott intézkedéseket.

Jelen tanulmányban a Törvényszék eljárását és érvrendszerét mutatjuk be röviden.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3109