Skip to main content

Kőrösi István: Világgazdasági korszakváltás – 40 éve és napjainkban. Nr. 2014/28.

E tanulmány az 1970-es évekbeli és a 2008-2009-es válság összevetésével mutatja be az akkori és a jelenlegi világgazdasági korszakváltás fő történelmi okait, mozgatórugóit, a válságjelenségek kezelését a világgazdaságban. A jelen elemzés Bognár József akadémikusnak két munkáját idézve és elemezve mutatja be azokat a szempontokat, amelyeket ő kiemelt az akkori világgazdasági korszakváltás fő jellemzőit elemezve, és összeveti ezeket a jelenlegi világgazdasági válságproblémákkal. Az akkori válaszok a Bretton Woods-i rendszer összeomlására és a két olajválságra – mutatis mutandis - sok tanulsággal szolgálnak a mai válságproblémák megítéléséhez és kezeléséhez szükséges válaszkeresésben. A gazdasági növekedés és az erőforrások kiaknázásának kérdései, a munkanélküliség és a humán erőforrás fejlesztése, a demográfia és a családpolitika összefüggéseinek vizsgálata mindkét korszakváltás kulcskérdéseit jelentik.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3227