Skip to main content

Raffai Katalin: Az imperatív normák jelentőségéről az európai nemzetközi magánjogban. Nr. 2014/24.

A szerző tanulmányában a nemzetközi kollíziós magánjog egy speciális jogintézmény a feltétlen alkalmazást igénylő kényszerítő szabálynak az európai uniós nemzetközi magánjogban betöltött szerepét mutatja be.  Kiindulópontot képez az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EKrendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I rendelet), amely több cikket is szentel a jogintézmény különböző megjelenési formáinak. Ennek keretei között rámutat a fogalom meghatározás nehézségeire, az egyes tartalmi összetevők meghatározhatatlanságára és bemutatja az egyes típusokat. A tanulmány aktualitását az Európai Bíróság 2013. október 17-én (C-148/12. sz. ügy United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV és Navigation Maritime Bulgare) született döntése adja, amely új megvilágításba helyezte a nemzetközileg kényszerítő szabályok értelmezését.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3190