Skip to main content

GELLÉRNÉ LUKÁCS ÉVA - GYENEY LAURA: Élesedő kontúrok - gyakorlati kihívások a határon átnyúló egészségügyi ellátás területén. Nr. 2014/15.

Jelen tanulmány „ A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv” bemutatásán túl mindenekelőtt azt a kérdést vizsgálja, vajon a kérdéses jogszabály valóban kimerül-e a betegek európai mozgására vonatkozó - az Európai Unió Bíróságának belső piaci joggyakorlatán keresztül fejlődött- joganyag kodifikáció útján való rendezésében, vagy immár tényleges előrelépést jelent a szociális Európa ideájának megteremtésében.

A Szerzők a vizsgálódás során arra a következtetésre jutnak, miszerint az irányelv teljesíti az elsődlegesen kitűzött célt, azaz, hogy transzparens és világos szabályrendszert teremt a más tagállamban igénybevett ellátás költségeire vonatkozó megtérítés rendjében, illetve, hogy lényeges eljárási biztosítékokat fektet le az előzetes engedélykérelmek tartalmi elemeire vonatkozóan. Ezen felül, az irányelv segítségül szolgál a „beteg” európajogi státuszának meghatározásában, elsősorban az információs jogok rögzítésén és az orvosi rendelvények kölcsönös elismerésének biztosításán keresztül. Az irányelv mindezen túl, előrevetít egyfajta tagállami együttműködést. Így, a tagállamok a jövőben támogatják az egészségügyi szolgáltatók európai referenciahálózatának létrejöttét, amelynek célja a kiemelten speciális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása a rendelkezésre álló források és szakértelem koncentrációja útján.

A Szerzők továbbá úgy látják, hogy az irányelv, a belső piaci elvek kodifikálása mellett nagyon is tiszteletben kívánja tartani a tagállami kompetenciákat azáltal, hogy továbbra is tagállami kézben hagyja a megtérítendő ellátások körének meghatározását, illetve lehetőséget

kínál előzetes engedélyeztetésre bizonyos ellátások körében, végül csupán „együttműködési struktúrákat” állít fel, elsősorban önkéntes alapon történő részvétellel. Így lényegében elmondható, hogy az irányelv a kodifikáció eredményeként egyfajta egyensúlyt teremt az ellentétes irányú érdekek között, és annak rendelkezései a jövőre nézve fontos alapul szolgálhatnak egy integrált európai egészségpolitika megteremtéséhez.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3398