Skip to main content

Szlifka Gábor: A családi adózás kérdései. Nr. 2014/2.

A mindenkori kormányzati politika és az általa megvalósított adórendszer egyik sarkalatos pontja, hogy az állam hogyan viszonyul a családokhoz, milyen támogatásokat biztosít részükre, hogyan ösztönzi a gyermekvállalást, hogyan enyhít a családi költségvetés terhein akár közvetlen transzferekkel, akár az adózásba beépített motivációs elemekkel.

Ma Magyarországon – a sokat hallott lózungok ellenére - nem beszélhetünk családi adózásról. A családok – egészen pontosan az eltartók – családi kedvezményben részesülhetnek, de ez nem a klasszikus értelemben vett családi adózás. A tanulmány arra igyekszik rámutatni, hogy a mai magyar szabályozás mennyire felel meg a családok szempontjainak, milyen ösztönzőket épít be a személyi jövedelemadó rendszerébe és mennyiben motivál a gyermekvállalásra. Erre vonatkozóan rendkívül sok közpénzügyi elmélet létezik, az ilyen típusú döntéseknek mindig vannak előnyeik és hátrányaik.

A kiindulópont az Alaptörvény közteherviselésre vonatkozó rendelkezéseinek alapul vétele, amely már – a korábbi Alkotmányhoz képest – kibővült a családok költségviselésének szempontjával is. A tanulmány egyik legsarkalatosabb része annak kibontása, hogy ezen alaptörvényi szentencia mennyiben tárgyiasul a konkrét adónemtörvényben. Az értekezésből levonható az a konklúzió, hogy személyi jövedelemadó rendszere ugyan nem érzéketlen a gyermeknevelés költségeire, azonban annak egyoldalúsága révén nem ad megfelelő választ minden – nem feltétlenül rászoruló – család számára. Ezen nem változtat egyébként az idéntől hatályos családi járulékkedvezmény sem, bár a családok egy szűk rétegének további segítséget ad.

Emellett fontos kiemelni, hogy a tanulmány a családi adózást az igazságosság és arányosság - mint az adózás egyik alkotmányos alapelve - koordinátarendszerében vizsgálja és ezt helyezi szembe a jogalkotás konkrét outputjával.

Véleményem szerint az elemzés törzsét a bőséges nemzetközi gyakorlat górcső alá vétele jelenti, amelynek célja a mintavétel olyan jogrendszerekből, amelyeket rendre magunk elé helyezünk, mint követendőt. Természetesen ahány társadalom, annyifajta igény és megoldás létezik a családok adórendszeren keresztüli támogatására. Jómagam arra is vállalkoztam, hogy csoportosítsam ezen eszközöket rávilágítva arra, hogy bőséges a választék arra vonatkozóan, hogy a családok széles körét érintő valóban arányos adózást valósítsunk meg. Ezen gondolkodás során nem lehet eltekinteni a személyi jövedelemadó rendszerének vizsgálatától sem, az összefüggéseket ezt az témában megjelent egyéb elemzésekkel is igyekszem megvilágítani.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3174