Skip to main content

Szlifka Gábor: Adójogi változások nemzetközi visszhangja. Nr. 2014/32.

Adóügyi területen ugyan rendszerszintű átalakításra nem került sor, az utóbbi években új adónemek kerültek bevezetésre, illetve a meglevő és működő adónemek szabályozásába jelentős módosítások kerültek beépítésre. Ennek a rövid tanulmánynak a célja annak bemutatása, hogy a nemzetközi színtéren ezen változások – legalábbis amelyek nemzetközi bíróságok elé kerültek – mennyire állták ki a jogszerűség próbáját. A kormányzati adópolitika, egészen pontosan a befolyásolni szándékozott társadalmi jelenségek szabályozási szándéka, valamint ennek a jogszabályokban megnyilvánuló implementációja sok esetben nem találkozik a nemzetközi vagy európai jogalkotás alapelveivel. Ez annak ellenére is megtörténhet, hogy egy-egy adópolitikai szándék magas társadalmi támogatással rendelkezik. Ebből a sorból kívánok mondhatni önkényesen kiragadni négy, jogi szempontból is figyelmet érdemlő intézkedést a közelmúltból, olyan változtatásokat, amely a jogászi közvélemény számára sem ismeretlenek.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3215