Skip to main content

Szlifka Gábor: Környezetvédelmi ösztönzők a magyar adójogban. Nr. 2014/06.

A környezettudatosságot erősítő adópolitikai eszközök célja, hogy helyes irányba terelje a környezet használatát. Az állami szerepvállalás sokkal nagyobb, mint kizárólag az adópolitikán keresztül elérni ezt a célt, hiszen a környezetvédelmi eszközrendszernek az adó csupán egy, bár nem biztos hogy keskeny szelete. Jelen tanulmány célja annak a bemutatása, hogy a magyar adórendszer mennyiben teljesíti ezt a feladatát, különösen a fejlett államok adóztatási kultúrájának tükrében.

A tanulmányban elsősorban a magyar szabályozást szeretném vázlatosan áttekinteni két nézőpontból. Elsőként röviden megvizsgálnám az „ökoadók” alkotmányos hátterét, majd az elméleti bevezetést követően részben saját szempontrendszer alapján igyekszem rendszerbe sorolni a  környezeti hatású adókat.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3171