Skip to main content

Czinkoczky Zoltán – Mike Károly: Befektetővédelem – Társasági jogi szabályok a kockázati tőkebefektetések tükrében. Nr. 2012/20.

A társasági jogi hitelező- és kisebbségvédelem mellett a szakirodalomban mérsékelt figyelmet kapnak a társtulajdonossá váló külső befektetők számára rendelkezésre álló garanciák. Az írás azt vizsgálja, hogy a társasági jog szabályai mennyiben teszik lehetővé a hatékony kockázatkezelést egy speciális befektetési forma, a kockázati tőkebefektetések során. A kockázati tőkebefektetések szereplőinek összetett és időben is változó viszonya számos kockázatot rejt magában. Ennek megfelelően a befektetőnek meg kell oldania (1) a vállalkozó megfelelő mértékű ösztönzését, (2) a céltársaság működésének ellenőrzését, (3) a befektetett összeg biztosítását, valamint (4) a likviditás fenntartását. Külföldi mintaszerződések és szakirodalom, illetve hazai piaci szereplőkkel folytatott interjúk és nyilvános források összevetése alapján az a következtetés vonható le, hogy a társasági jog diszpozitív elemei sok tekintetben megfelelnek a befektetői elvárásoknak. Egyes szabályok azonban hátrányosan érinthetik a befektetés rugalmasságával szembeni befektetői igényt. Ilyen korlátozást jelenthet például a financial assistance, a társasági részesedéshez fűződő többletjogosultságok vagy a vételi és eladási jogok szabályozása. A speciális jogintézmények gyakorlati megítélése sokszor kérdéses, az így fellépő bizonytalanság ugyancsak nem kedvez a kockázati tőkepiac befektetéseinek. E korlátozások enyhítése pozitívan hatna a befektetési döntésekre.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 2911