Skip to main content

Németh Ádám: Az NMHH Elnöke fogyasztóvédelmi jogalkotásának vizsgálata. Nr. 2012/14.

Az írás célja, hogy az NMHH egy olyan szakmai területét is bemutassa, illetve gazdaságossági, hatékonysági kritériumok alapján elemezze, amely kevesebb tudományos nyilvánosságot kap, mint a piacszabályozás. Az NMHH tevékenysége során maximálisan jelen vannak a hatékonysági megfontolások a piacszabályozás intézményeiben, annak vizsgálatára azonban még nem került sor, hogy az NMHH egy teljesen eltérő tevékenysége során ezek a szempontok figyelembe vehetőek-e, illetve, ha igen, milyen mértékben érvényesültek azok az eddigi jogalkotási folyamatokban. Ez abból a szempontból is fontos, hogy az Európai Unió más tagállamaiban a piacszabályozás eszközén kívül csak pár a magyarországihoz hasonló fogyasztóvédelmi szabályozás érvényesül a hírközlési piac területén, viszont az ilyen szabályozás iránti igény egyre jobban növekszik a többi tagállamban is, így az elemzés nemzetközi tapasztalatok miatt is fontosak lehet.

docxA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 2886