Skip to main content

Csehi Zoltán: Az egyoldalú szerződésmódosítási általános kérdései. Nr. 2014/30.

Az Új Ptk., a 2013. évi V. törvény szabályozza a felek kölcsönös és egybehangzó akaraton alapuló szerződésmódosítását, azzal a további tényállási elemmel kibővítve, amely külön kimondja az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét. Az új magánjogi kódex a szerződésmódosítás törvényben szabályozott eseteit így külön tényállással bővíti az egyoldalú szerző désmódosításra vonatozó norma beiktatásával. A 6. könyv 191. § (4) bekezdése szerint: „A szerződés tartalmát valamelyik fél egyoldalúan akkor módosíthatja, ha ezt a szerződésben kikötötték, vagy ha a felet erre jogszabály feljogosítja.” Ennek a szabálynak a jövőbeli alkalmazásáról szól a jelen tanulmányunk.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3100