Skip to main content

Schanda Balázs: Romboló bírói aktivizmus vagy a vallásszabadság győzelme? Nr. 2014/07.

Néhány megjegyzés a Magyar Keresztény Mennonita Egyház és Mások v. Magyarország ügyben 2014. április 8-án hozott ítélethez

Az Európai Emberi Jogi Bíróság 2014. április 8-án tette közzé ítéletét a Magyar Keresztény Mennonita Egyház and Others v. Hungary ügyében. A Bíróság többségi határozta arra a megállapításra jutott, hogy Magyarország a 9. cikk összefüggésében megsértette az Egyezmény 11. cikkét, azaz az egyesülési jogot a vallásszabadság összefüggésében. A Bíróság végső következtetése nem konkrét törvényhely alkalmazásához kapcsolódik, hanem a változások összessége alapján állapítja meg az Egyezmény megsértését: a jogi környezet változásai összességében és számosságukban lehetővé tették a Bíróság számára, hogy a bevezetett intézkedéseket ne tekintse olyannak, amit „kényszerítő társadalmi szükséglet” indokol. Az írás röviden reflektál a ítélet által felmerülő kérdésekre.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3730