Skip to main content

Hős Nikolett: Áthidalható-e az irányelvek horizontális közvetlen hatályát kizáró joggyakorlat által teremtett joghézag az Alapjogi Charta segítségével? Nr. 2015/6.

A tanulmány az Európai Bíróság C-176/12 AMS ügyben hozott döntését elemzi, amelyben a Mangold és Kücükdeveci ügyek után ismételten azzal a kérdéssel foglalkozott az Európai Bíróság, hogy az Alapjogi Charta 27. cikkére hivatkozással figyelmen kívül lehet-e hagyni az uniós joggal (2002/14/EK irányelvvel) ellenétes nemzeti szabályt függetlenül attól, hogy a jogvita magánfelek között volt folyamatban. A tanulmány kitér arra a kérdésre, is hogy vajon az indíthatta-e el ezt a rendkívül vitatott jogfejlesztő gyakorlatot, hogy az irányelvek horizontális közvetelen hatályát kizáró konzervatívnak tekinthető felfogásmód joghézagot teremtett az uniós jogvédelmi rendszerben.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3933