Skip to main content

Wágner Tamás: Előírhatják-e az uniós intézmények idegen állampolgárok letelepítését a tagállamokban? Nr. 2017/3.

A menekültválság, illetve az azzal kapcsolatban elfogadott kvóták nyomán ismét felszínre kerültek a tagállamok, valamint az uniós intézmények közötti ellentétek.

Ugyanis ennek alapján valamennyi tagállam köteles lenne meghatározott számú menekültet befogadni. A döntést számos, főleg közép-európai ország vitatta, ezek közül Magyarország és Szlovákia keresetet nyújtott be az Európai Bíróságon. A tanácsi határozattal szembeni legfőbb érv, hogy ultra vires jellegű: az uniós intézmények túllépik a Szerződésben lefektetett kereteket.

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy az uniós jog alapján elő lehet-e írni a tagállamoknak, hogy akaratuk ellenére idegen állampolgárokat telepítsenek le a területükön. Álláspontom szerint mindezt az alkotmányos identitás, illetve a szuverenitás kérdése felől célszerű megközelíteni. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az Európai Unió már több mint egy átlagos nemzetközi szervezet, az uniós intézmények és a tagállamok közötti együttműködés sokkal mélyebb. Éppen ezért a fenti fogalmakat ebben a kontextusban kell megvizsgálni.

Vajon milyen mozgásterük van a tagállamoknak?

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3601