Skip to main content

Pedryc Dorottya Krisztina: Az menekült státusz meghatározása az 1951. évi Genfi Egyezmény szerint. Nr. 2017/5.

Az elmúlt évtizedben világszerte megnövekedett a fegyveres konfliktusok száma, amellyel egyidejűleg drasztikusan megemelkedett a menekültek száma is. Ez a jelenség nagy hatást gyakorolt az Európai Unióra is, minekután 2015-re a menekült kérelmek száma elérte az 1,3 milliót. Ennek eredményeként a politikában és a médiában napi szinten egyre többet hallhattunk a menekült és bevándorló terminusok egymást átfedő hivatkozására. Mivel jogilag e fogalmak más tartalommal bírnak, jelen tanulmány célja tisztázni, hogy a nemzetközi közösség az 1951. évi Genfi Egyezmény szerint kit tekint menekültnek.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3533