Skip to main content

Szalai Ákos: A kár mérése – jogi választ kívánó „ténykérdések”. Nr. 2017/09.

A jogtudományi irodalom általánosan elterjedt megközelítés szerint a kártérítés mértéke kapcsán jogi kérdés az, hogy adott sérelem kárnak (vagy sérelemdíj alapját szolgálló személyiségi jogsértésnek) számítson-e, míg az ilyen módon lehatárolt sérelem „értékének”, „árának” a meghatározása a „szakértők” dolga. Ez utóbbi „ténykérdés”. A mostani írás arra tesz kísérletet, hogy ezt a jogkérdés – ténykérdés dichotómiát oldja, és megmutassa, hogy azon kérdések jó része, amely tipikusan a szakértőkre marad elég fontos, jogilag is releváns problémákat tartalmaz. Mivel ezeket a jogalkalmazók (mindenekelőtt: a bírók) a szakértőkre hagyják, igazából jogi döntéseket delegálnak rájuk. Tegyük hozzá: úgy, hogy sokszor ezt fel sem ismerik.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3699