Skip to main content

Balogh-Békesi Nóra: A telekadó törvényessége egykor és most. Nr. 2017/11.

Kevés olyan szabály van a hatályos jogban, amely több mint negyed századot élt meg. Még kevesebb ezen belül az adószabály. De olyan adószabály, amely huszonöt év után is aktuális, alig akad. Ilyen (volt) a helyi adó törvény adókivetés szempontjait meghatározó rendelkezése. Az ebben meghatározott hármas feltétel, azaz hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani a törvényben meghatározott adómaximumra figyelemmel a 2017. január 1-jével kezdődő adóévtől már nem alkalmazható. Pedig akár megélhetett volna további évtizedeket is. A tanulmány az e rendelkezéshez kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatot mutatja be vázlatosan. Egyben fel kívánja hívni a figyelmet a helyébe lépő új szabályozás alkotmányossági problémájára is.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3711