Skip to main content

Hajas Barnabás: MÉG EGYSZER A GYÜLEKEZÉSI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSJOGI KÉRDÉSEKRŐL. Nr. 2016/14.

A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 8. § (3) bekezdése szerint a rendőrség eljárására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai az irányadók. Ennek ellenére nem tűnik nyugvópontra jutónak az a kérdés, hogy „mennyiben”, illetve „mikortól” kell a Ket. szabályait alkalmazni. A tanulmány több, a rendőrségi, bírósági és alkotmánybírósági joggyakorlatban megjelenő választ és azok lehetséges hatásait vizsgálja.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3792