Skip to main content

Szabó Endre Győző: Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének egyes kérdéseiről I. Az adathordozhatóság és az adatvédelmi hatásvizsgálat. Nr. 2016/26.

Az Európai Unió jogalkotó szervei 2016-ban a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozás teljesen új keretét alakították ki. A személyes adatok védelmét szolgáló 2016/679 számú általános rendelet, valamint a bűnügyi adatok kezeléséről és védelméről szóló 680/2016 számú irányelv 2018. május 25-től lesz alkalmazandó. Az általános adatvédelmi rendelet egyes szabályaival több írásban is foglalkozunk. Az első írásban a jogalkotói célokkal és kiemelten az adatok hordozhatóságával (data portability), mint új érintetti jogosultsággal, valamint az előzetes adatvédelmi hatásvizsgálattal foglalkozunk.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3947