Skip to main content

Szalai Ákos: A büntetőjog közgazdasági elemzése. Nr. 2018/16.

Gary S. Becker 1968-ban jelentette meg Bűn és bűnhődés: Egy közgazdasági megközelítés című cikkét, amellyel a büntetőjog joggazdaságtani elemzése útjára indult. Az elmúlt öt évtizedben az irányzat a büntetőjog és a büntetőjoghoz kapcsolódó jogterületek (eljárásjog, a bűnüldöző szervek működését és az ügyvédi munkát meghatározó szabályok, stb.) sok kérdését vizsgálat tárgyává tette. Ezek eredményeit foglalja össze röviden ez az írás.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 2991