Skip to main content

Liktor Zoltán Attila: Albert & Izabella – egy főhercegi pár Németalföldön (1598-1621) – Egy spanyol adomány és a Pragmatica Sanctio összefüggései. Nr. 2020/03.

A Magyar Királyság és a Habsburg-ház közötti 16-17. századi közjogi viszony tárgyalása tekintetében a hazai jogtörténetírásban szinte kizárólag „Bécs” és az ún. „osztrák ág” kerül szóba, miközben „Madrid” és az ún. „spanyol ág” szinte teljességgel kimaradnak. Pedig a dinasztia „spanyol ága” jóval nagyobb befolyást gyakorolt a korabeli közép-európai folyamatokra, mint azt a hazai irodalom eddig állította. Még számos olyan kérdés van, mint például a trónbetöltés rendjének „spanyol szálai”, amelyek mind a mai napig feltáratlanok. Ebben a tanulmányban egy spanyol adomány, III. Fülöp spanyol király végrendelete, egy a „két ág” között kelt örökösödési szerződés, valamint a Pragmatica Sanctio közötti összefüggéseket vizsgálom az eredeti források tükrében.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3139