Skip to main content

Schanda Balázs: A keresztény kultúrán alapuló értékrend szerinti nevelés kérdése. Nr. 2020/16.

A keresztény kultúra védelmének parancsa már 2018-ban, az Alaptörvény hetedik módosításával kapott alkotmányos rangot. 2020 végén az Alaptörvény kilencedik módosítása a gyermekek jogaihoz kapcsolva akként rendelkezik, hogy Magyarország biztosítja a gyermekeknek az ország keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Továbbra sem vallási jellegű előírásról vagy nevelésről van szó, hanem egy adott kulturális hagyományhoz való ragaszkodásról. Ugyanakkor a hagyományon túl az új rendelkezés egy értékrend közvetítését is várja - ennek meghatározása, a keresztény hithez, erkölcshöz és hagyományhoz való viszonya tisztázást igényel. Az írás néhány németországi példát hoz arra, hogy közoktatási-nevelési célok miként jelenhetnek meg alkotmányos szinten.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 2973