Skip to main content

Czigle János Tamás: „Akié a munkahely, azé a vallás”- Újabb fejkendőügyek az EuB előtt. Nr. 2021/04.

A munkahelyi vallásszabadság kérdése egészen a közelmúltig igencsak mellőzött témának számított az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EuB) előtt. Ez gyökeresen megváltozott az elmúlt években, ugyanis a luxembourgi bíróság olyan kérdésekben nyújtott iránymutatást, mint a vallási nézetek öltözeteken keresztül történő kifejezésének korlátozása, az egyházi kötődésű, valláson, szellemiségen vagy egyéb meggyőződésen alapuló munkáltatók által támasztott foglalkoztatási követelmények igazolhatósága, és az egyházi ünnepek esetlegesen diszkrimináló jellege. Ez a tanulmány az első témakörhöz kapcsolódik és három, az EuB előtt folyamatban lévő olyan ügyre fókuszál, melyekben a magánvállalkozások belső szabályzatai megtiltották a munkavállalók számára a vallási, politikai, világnézeti szimbólumok munkahelyi viseletét.

A műhelytanulmány letölthető innen.

 
  • Hits: 2366