Skip to main content

Komáromi László: Észrevételek az új Népszavazási törvény tervezetére a XXII-VF/277(2011) számú kormányelőterjesztés kapcsán. Nr. 2011/36.

Az írás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium népszavazási törvénytervezetére vonatkozó javaslatokat tartalmaz. Az új Népszavazási törvény elkészítése alkalmat kínál a nyugat-európai és észak-amerikai népszavazási hagyományban kikristályosodott két közvetlen demokratikus intézménynek, a referendumnak és a népi iniciatívának a magyar szabályozásban történő fogalmi elválasztására és eltérő eljárásmenetük kidolgozására. Az írás ehhez kínál megoldást a népszavazási eljárásfajták mozzanatainak tisztázásával. Ajánlja a parlamenti ellenjavaslat intézményesítését a népi iniciatívák kapcsán, valamint ebben az esetben a „kettős igen” és a másodlagos szavazat lehetőségének bevezetését. Szorgalmazza továbbá, hogy a népi iniciatívák benyújtói kapjanak jogi segítséget a kérdés megfogalmazásához, a választópolgárok pedig független szervezet által készített írásos tájékoztatót a népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatos érvekről és ellenérvekről. Javasolja, hogy a törvény határozza meg a népszavazási kampány finanszírozásának főbb szabályait, végül néhány konkrét ajánlást fogalmaz meg a törvénytervezet egyes megfogalmazásait illetően.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3034