Skip to main content

Drinóczi Tímea: Az alkotmány legitimitásáról. Nr. 2011/37.

Az Alaptörvény elfogadásának körülményei felvetik a kérdést, hogy az új alkotmány mennyiben tekinthető legitimnek, illetve annak tekinthető-e egyáltalán. E kérdés megválaszolásához abból lehet kiindulni, hogy az alkotmányos demokráciákban az alkotmányoknak többdimenziós demokratikus legitimitással kell rendelkezniük. Mivel a legitimitás nem dichotóm rendszer, hanem a legitimitás-skála végpontjai között mozogva folyamatosan változhat, adott alkotmány legitimitása is csak akként értékelhető, ha az előzetes és az utólagos, a tartalmi és az eljárási, az objektív és a szubjektív „ezek az egymást részben átfedő, illetve feltételező” összetevők értékelésre kerülnek. Az alkotmány demokratikus legitimáltsága akkor közelít tehát leginkább a maximumhoz, ha az alkotmány a megfelelő értékeket kifejezésre juttatja (objektív teória, tartalmi legitimitás), a társadalom részéről elfogadásra kerül (szubjektív megközelítés) az alkotmányozás folyamatában (előzetes elismertség, eljárási legitimitás), illetve az alkotmány alkalmazása során (utólagos elismertség, illetve képesség-elmélet). Mindezeket figyelembe véve az állapítható meg, hogy az Alaptörvény elfogadásával a legitimáltság foka nem a „maximum” felé mozdult el.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3077