Skip to main content

Fekete Balázs: Preambulumok és nyelvfilozófia avagy a preambulumok normativitásáról másként. Nr. 2011/33.

A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, a jelenleg folyó alkotmányozásról 2011. február 4-én rendezett konferencián elhangzott előadás írásos változata. Az EU tagállamok preambulumainak összehasonlító vizsgálata azt mutatja, hogy a preambulumok nagy többségében találhatunk különféle morális elemeket. Ezek, bár mind pontos tartalmukat, mind megfogalmazásukat tekintve nagyon eltérőek lehetnek, a következő főbb csoportokba sorolhatók: (i.) értékekhez való hűséget jelenthetnek ki (pl. Bulgária, Csehország); (ii.) kötelezettségek elismerését hangsúlyozhatják (pl. Bulgária, Csehország, Írország, Lengyelország); (iii.) bizonyos értékek megőrzését vagy védelmezését írják elő (pl. Csehország, Észtország, Portugália, Litvánia); (iv.) valamivel kapcsolatban hálát fejeznek ki (Írország, Lengyelország, Szlovákia); vagy (v.) valamire irányuló akaratot fogalmaznak meg (pl. Észtország, Lengyelország, Németország, Spanyolország). Az írás célja e morális elemek nyelvfilozófiai irányú elemzésének felvillantása, mivel a John L. Austin által kidolgozott beszédaktus elmélet számos érdekes következtetésre mutathat rá. Az előbbiekben említett különféle morális elemekben közös, hogy javarészt ún. performatív – nagyon gyakran kötelezettségvállaló – igékre épülnek, és ez mindenképpen felveti a nyelvfilozófiai magyarázat szükségességét a hagyományos jogtudományi felfogások mellett. Az elemzés legfontosabb konklúziója az lehet, hogy a preambulumok normativitásával kapcsolatos elméleti bizonytalanságok egy része, illetve a nemzeti értelmezési gyakorlatok sokszínűsége, a preambulumban található kijelentések és beszédaktusok kezelésének bizonytalanságaira vezethető vissza.

 

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3124