Skip to main content

Seereiner Imre Alfonz: Az új Alkotmány és a közigazgatás. Nr. 2011/18.

A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, a jelenleg folyó alkotmányozásról 2011. február 4-én rendezett konferencián elhangzott előadás írásos változata. Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottsága 2010. december 20-án beterjesztette a Parlamenthez a „Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről” szóló országgyűlési határozati javaslatot, melynek mellékletét képezi az új Alkotmány koncepció-tervezete. A Tervezet a „Végrehajtó hatalom” fejezeten belül foglalkozik – egyebek előtt – a Kormánnyal és a Helyi önkormányzatokkal, a hatalmi ághoz tartozó közigazgatási szervezetrendszerre vonatkozóan azonban nem utal a releváns szervezeti és működési elvek meghatározásának szükségességére. Álláspontom szerint e tekintetben még további, hiánypótló jellegű feladatok várnak a jogalkotóra. A hatályos Alkotmány főbb hiányosságai között említhető ugyanis, hogy nem intézményesíti és határozza meg a különböző állami szervek és funkciók rendszerében a közigazgatási szervtípusokat; a helyi önkormányzatokon kívül nem mond semmit a közigazgatási feladatellátásról, valamint a feladat- és hatáskör-telepítésről; hallgat a közigazgatási szerveknél és a közszektorban alkalmazottak jogi helyzetéről; nem határozza meg a közigazgatási szervek által hozott döntésekkel szemben igénybe vehető jogorvoslati rendszer általános elveit; nem szól a közigazgatás felelősségi rendszeréről sem; és még folytatható lenne a „hiánylista”. A hatályos alkotmányi szabályozás fogyatékossága nemzetközi összehasonlításban pedig különösen szembeöltő, ide értve az Európai Unió által követett elveket (pl. szubszidiaritás) is. Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy az új Alkotmány megalkotásáig még rendelkezésre álló időben felhívjam a figyelmet a szükséges „hiánypótlásra” – annak ismeretében, hogy születendő alaptörvényünk csak rövid, lényegretörő megközelítését tudja fogadni e kérdéskörnek. Abban bízom azonban, hogy a legfontosabb alapelvek, követelmények alkotmánybeli rögzítésére sor kerül, s azok mintegy sarokpontokat adnak majd egy – a jelenlegénél átfogóbb és részletesebb – új közigazgatási szervezeti törvény megalkotásához.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3075