Skip to main content

Balogh Zsolt: Alapjogok korlátozása az új alkotmányban. Nr. 2011/19.

A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, a jelenleg folyó alkotmányozásról 2011. február 4-én rendezett konferencián elhangzott előadás írásos változata. Az új alkotmány előkészítése kapcsán a szervezeti-intézményi kérdések mellett kevesebb hangsúlyt kapott az alapjogok alkotmányi rendezése, azon belül is szinte (nyilvános) vita nélkül került be a szabályozási koncepcióba az alapjogok korlátozására irányadó elképzelés. Erre tekintettel elemzésemben az alapjog-korlátozás egyes – az alkotmányozás szempontjából fontos elméleti és gyakorlati – kérdéseit kívánom áttekinteni. Három témát szükséges megvizsgálni: (1) Egyrészt az alapjog-korlátozásra vonatkozó technikai (szövegezési) megoldásokat. A megoldások közötti választás nem pusztán formai kérdés, közvetlen hatással bír az alapjogok védelmi szintjére és az alapjog-korlátozási technika ahhoz illeszkedő alapjogvédelmi rendszert – alapjog-bíráskodási típust – igényel. A diszfunkcionális működés elkerülése érdekében tehát az alapjogi katalógus, az alapjogok korlátozására vonatkozó előírások és az alapjogvédelem rendszerének az összehangolására van szükség az új alkotmányban. (2) A másik téma az alapjog-korlátozás formai követelményeinek elemzése. Az alapjog-korlátozáshoz előírt „törvényi minőség” átgondolást igényel, hiszen az alapjog-korlátozáshoz esetlegesen megkövetelt minősített többség – hosszú távon – kihat a kormányzás stabilitására. Kérdés ezért, hogy milyen típusú alapjog-korlátozó normák kerülhetnek a sarkalatos törvényekbe. (3) A harmadik egység az alapjog-korlátozás tartalmi kritériumainak elemzése. Mind a külföldi, mind pedig a magyar alkotmánybírósági gyakorlatból úgy tűnik, hogy az alapjog-korlátozásnál alkalmazott próbák egységesülést mutatnak az arányosság követelményének kiemelése felé, illetve egyre nagyobb hangsúly helyeződik az egyes alapjogok tartalmi sajátosságait figyelembe vevő külön tesztekre. Elemzést igényel a közérdek és az alapjog-korlátozás kapcsolata is. Összegzésképpen vizsgálat alá veszem a szabályozási koncepció szövegét, s a fentieket is figyelembe véve javaslatot teszek az alapjog-korlátozás alkotmányi szabályára.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3524