Skip to main content

Fröhlich Johanna: Alapkérdések a családi választójog vitájában. Nr. 2011/20.

A családi választójog gyűjtőfogalma alatt több, a gyermekeket, vagy rájuk tekintettel szüleiket előnyben részesítő választójogi konstrukció értendő. Az eredeti, gyermekeknek juttatott választójog, a szülőket illető többletszavazati jog, vagy a származékos szülői választójogi modell mind, az általuk elérni kívánt célban hozható közös nevezőre. A társadalom elöregedése, a nyugdíjrendszer válsága, és a népességfogyás megállításának egyik útja a fiatal generációk érdekeinek hangsúlyosabb képviselete. A választójog általánosságának ilyen módon való kiterjesztése azonban nem csupán a személyesség és közvetlenség választójogi alapelveinek megsértését veti fel, hanem a demokráciáról, illetve az Alkotmányban megjeleníteni kívánt állampolgári felfogásról alkotott képet is nagyban befolyásolhatja. Magyarországon – néhány szakcikket leszámítva – eddig nem folyt intézményes szakmai vita a kérdésben. A jelenlegi helyzet azonban alkalmas lehet a családi választójog elméleti vitájából levonható tanulság feldolgozására. Amellett, hogy érdekes szakmai vita bontakozhat ki a gyermekek/szülők részére juttatott választójogot kifejezetten előíró alkotmányos szabály megfogalmazásáról, a realitás talaján maradva az új Alkotmány szövegezése kapcsán az ilyen választójog bevezetésének lehetőségét nyitva hagyó rendelkezés mindenképpen megfontolásra érdemes. Előadásomban ezeket a lehetőségeket vizsgálnám meg.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 4791