Skip to main content

Kiss Barnabás: Az alapjogok alkotmányi szabályozásának általános kérdései. Nr. 2011/13.

A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, a jelenleg folyó alkotmányozásról 2011. február 4-én rendezett konferencián elhangzott előadás írásos változata. Az elemzés elsőként arra keresi a választ, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos általános jellegű rendelkezések közül melyeket indokolt az alapvető rendelkezések között vagy esetleg az alapvető jogokkal foglalkozó fejezet egy „külön általános részében” elhelyezni. Az alapjogok alkotmányos korlátozásának szabályai különös jelentőséggel bírnak az emberi és állampolgári jogok tényleges terjedelme és érvényesíthetőségük szempontjából. Vizsgálatot igényel, hogy a szabályozási elvekben szereplő formula – különös tekintettel a korlátozás indokaira – alkalmas lehet-e egy hatékony és stabil jogállami alkotmányos gyakorlat megalapozására. A tanulmányban érinteni kívánt harmadik kérdés a jogrendszer egészét átható alapelv, a diszkrimináció tilalma. Javaslatot kíván tenni – a nemzetközi szabályozásra és alkotmányi szabályokra figyelemmel – korszerű jogegyenlőségi szabályok megalkotására.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3315