Skip to main content

Kecső Gábor: Javaslatok a helyi önkormányzatok finanszírozását meghatározó önkormányzati alapjogok szabályozására az új alkotmányban. Nr. 2011/10.

A helyi önkormányzati rendszer kialakítását követő több mint 20 év elteltével megállapítható, hogy az önkormányzatok működőképességük fenntartásának határára értek. Ezt a helyzetet a nem minden esetben felelős gazdálkodás folytatása mellett alapvetően maga a szabályozás, valamint annak értelmezése és alkalmazása okozta, mert a kötelezően ellátandó közfeladatok költségeihez képest elégtelen finanszírozást tett lehetővé. A tanulságot szükséges levonni. A hatályos finanszírozási rendszert nem lehet az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbműködtetni, mert jelenleg már nem garantált a kötelezően ellátandó közfeladatok megvalósítása, ami sérti a helyi lakosok alapvető jogait, illetve érdekeit. Az új alkotmányban azokat az önkormányzati alapjogokat, amelyek az állam és a helyi önkormányzatok közti közpénzügyi kapcsolatok tartalmát meghatározzák, úgy kell szabályozni, hogy biztosított legyen az önkormányzatok által kötelezően ellátandó közfeladatok teljesítése a követelményeknek megfelelő színvonalon. Ennek érdekében és amennyiben komolyan vesszük az önkormányzati autonómia pénzügyi oldalát, le kell fektetni a helyi önkormányzatok új finanszírozási rendszerének alapvető szabályait az alkotmányban oly módon, hogy azok egyértelműen – tehát bizonytalan eredményre vezető értelmezésre lehetőséget nem adva – meghatározzák az állam és a helyi önkormányzatok vonatkozó jogait és kötelezettségeit egymással szemben és megteremtsék a fenntartható finanszírozás általános kereteit. A szabályozás kidolgozása során a hatályos rendelkezésekkel kapcsolatos problémákból szükséges kiindulni, amelyek új alkotmányba történő átültetése kerülendő, ha az ország újraszervezése a cél.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3109