Skip to main content

Zakariás Kinga: Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az alkotmánykoncepció tükrében. Nr. 2011/11.

A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, a jelenleg folyó alkotmányozásról 2011. február 4-én rendezett konferencián elhangzott előadás írásos változata. Az alkotmánykoncepció az életről és a méltóságról az alapjogi katalógus élén a következőképpen szól: „Alapvető emberi jogként minden ember életét, fogantatásától kezdve védelem illeti meg. Az emberi élet és méltóság sérthetetlen.” Ez a megfogalmazás nem az életnek és méltóságnak az Alkotmányban való elhelyezésére vonatkozó szabályozási elveket tartalmazza, hanem egy konkrét szövegjavaslatot ad. Erre tekintettel elsőként azt a kérdést kell feltenni: mit jelentenek a szövegben szereplő fogalmak, feltételezve, hogy a munkaanyagból normaszöveg válik? Az értelmezésnek kell választ adnia második lépésként, a fogalmak definiálását követően, arra a kérdésre is: milyen koncepció alapján került sor a megszövegezésre? A koncepció szövegének értelmezése azt bizonyítja, hogy az élethez és a méltósághoz való jog szabályozási elvei nem letisztultak, a pontatlanságok mögött a koncepció bizonytalansága húzódik. Elengedhetetlen az élet és méltóság Alkotmányba való szabályozásának elvi alapvetése és a konkrét szövegváltozatnak a kialakult koncepcióra alapítása. Erre tesz kísérletet az írás második fele.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3101