Skip to main content

Kovács György: Az európai integrációs klauzula értékelése. Nr. 2011/4.

A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, a jelenleg folyó alkotmányozásról 2011. február 4-én rendezett konferencián elhangzott előadás írásos változata. Az európai integrációs klauzula alkotmányos hídként szolgál, amelyen keresztül az Európai Unió jogrendje belép a nemzeti jogrendbe, az elsődlegesség és a közvetlen hatály jelszavaival. E klauzula célja a nemzeti jogrendszer megnyitása az Európai Unió joga számára olyan módon, hogy az mégsem járjon az ország alapvető alkotmányos értékeinek feladásával (korlátozott, egyedi felhatalmazottság, egyes tagországokban belső, a tagállami alkotmány értékrendjét tükröző korlátokkal). A szuverenitási klauzula révén az Alkotmánybíróság hivatott állást foglalni az átruházás „szükséges mértékének” kérdésében – potenciális hatásköri ütközés az Európai Bírósággal (alkotmányos tolerancia vs. együttműködő alkotmányosság). Az „EU jog – nemzeti jog” viszonyának szabályozása az európai integrációs klauzulában elvárásként fogalmazódik meg a szakirodalomban, ugyanakkor a tagállamok többsége nem rendelkezik kifejezetten az európai integrációs klauzulában az európai jog elsődlegességét illetően. Az Európai Unió elsődleges jogában a lisszaboni szerződés 17. kiegészítő nyilatkozatával jelenik meg az európai jog elsődlegességének követelménye. A tagállamok által oly nagy becsben tartott értékek mint jogállamiság, demokrácia, alapjogok biztosítása, béke megőrzése és védelme gyakran jelennek meg tagállami alkotmányokban a szuverenitás ráruházás belső értékalapú korlátaiként, valamint olyan értékekként amelyeken az ország Európai Uniós tagsága alapul . Ezeken az értékeken alapulnak valójában a tagállami alkotmányok is. Ezen értékek belső tartalmi korlátként történő beépítése az új Alkotmányban foglalt szuverenitási klauzulába – például a német Alkotmány 23. §-ának a mintájára – nemcsak hazánk Európai Uniós tagságának szilárd európai értékalapját deklarálná, hanem az Alkotmánybíróság számára is kiindulási alapot és mércét szolgáltatna az Európai Uniós jog hazai alkalmazásával kapcsolatos ügyekben.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3178