Skip to main content

Klicsu László: Közteherviselés az új alkotmányban. Nr. 2011/3.

A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, a jelenleg folyó alkotmányozásról 2011. február 4-én rendezett konferencián elhangzott előadás írásos változata. A közteherviselést illetően számos elmélet létezik, ezek közös vonása, hogy egyrészt az állami elvonás jogosságát, másrészt az elvonás igazságosságának kérdéseit tárgyalják. Történetileg a közteherviselés nem azonos az adózással. A közteherviselés csupán a polgári forradalmak követelése, a nemesi előjogok ellen irányul. Ahol a tulajdon és a vállalkozás szabad, csakis adók útján biztosítható az állami kiadások fedezete. Az adóztatás alkotmányos alapja az írott alkotmányokban a közteherviselési kötelezettség megjelenítése. A közteherviselés általánosságának és egyenlőségének elve, a teljesítőképesség szerinti adózás elve, valamint az elkobzó jellegű adók tilalma olyan általános elvek, amelyek a közteherviselés követelésének kezdeti megfogalmazásától annak lényeges tartalmát adják ma is. A közteherviselés magában foglalja a történeti értelmezés szerint a létminimum adómentességének elvét is. Az előadás a közteherviselés egyes történeti kérdéseivel, a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatával, a közteherviselés alapelveivel foglalkozik.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3230