Skip to main content

Kurunczi Gábor: Előzetes választói regisztráció az alkotmányosság mérlegén. Nr. 2012/43.

A tanulmány az előzetes választói regisztráció alkotmányos helyzetének meghatározásával és a törvényi szabályozás vizsgálatával foglalkozik. Tanulmányomban elsősorban arra keresem a választ, hogy az előzetes regisztráció kérdése hogyan értékelhető az Alaptörvény szabályainak tükrében, továbbá arra, hogy hogyan hatott vissza az eljárási törvény tervezete az Alaptörvényre – különösen az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseire. A regisztráció alkotmányosságának kérdésével összefüggésben röviden megvizsgálom az Alaptörvény és az Ár. jogforrási viszonyát – különös tekintettel az Alaptörvény második módosítására, az Alkotmánybíróság 33/2012. (VII.17.) határozatára és az alapvető jogok biztosa által az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseivel kapcsolatosan benyújtott indítványára. Megvizsgálom továbbá, hogy az előzetes választói regisztráció hogyan értékelhető a választáshoz való jog általánossága és egyenlősége tükrében, különös tekintettel a választójog alanyi és intézményvédelmi oldalára.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3089