Skip to main content

Bartus Gábor – Szalai Ákos: Környezetgazdaságtani problémák elemzése - Közpolitikai eszközök és joggazdaságtani magyarázatok. Nr. 2012/42.

A környezetgazdaságtani elemzések általában figyelmen kívül hagyják az elmúlt évtizedek joggazdaságtani elemzéseit. Ennek köszönhető, hogy ajánlásaik szinte mindig a közvetlen előírások és az adóztatás köréből kerülnek ki. Elemzésünk célja, hogy integráljuk a Coase nyomán elindult joggazdaságtani, intézményi közgazdaságtani kutatásokat a környezetgazdaságtan klasszikus eszközei közé. Az elemzés ezért elsősorban a környezetpolitikai eszközök összehasonlítására helyezi a hangsúlyt. A logikáját nevezhetjük az intézményi választások logikájának: azt vizsgáljuk, hogy milyen eszközök állnak ma a környezetpolitika rendelkezésére, ezek mire alkalmasak, egymáshoz képest mi az erősségük és a gyengeségük. Meggyőződésünk, hogy ennek ismeretében választhatjuk ki azokat a problémákat, amelyeket kezelni akarunk velük – sőt ebből következően vannak olyan környezetgazdaságtani problémák, amelyekről bár nagyon súlyos következményekkel járnak, de a ma elérhető környezetpolitikai eszközökkel nem (vagy csak más nagyon súlyos veszélyek árán) kezelhetőek. Javaslatunk, hogy ezeket ne próbáljuk kezelésükre alkalmatlan eszközökkel kezelni – ne tekintsük őket környezetpolitikai problémáknak.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3545