Skip to main content

Kun Attila: A puha jog (soft law) szerepe és hatékonysága a munkajogban − Az új Munka Törvénykönyve apropóján Nr. 2012/41.

A tanulmány a puha jog (soft law) jelenségét vizsgálja a munkajog − és annak újabb regulációs elméletei − kontextusában, elsősorban hatékonysági és joggazdaságtani megfontolások perspektívájában.

A tanulmány „általános része” áttekinti a puha jog jelenségének főbb elméleti megközelítéseit, feltárja előtérbe kerülésének főbb okait és dilemmáit. Bemutatásra kerül, hogy a munkajog rendszerében miért és miként jut(hat) sajátos szerephez a puha jog, illetve milyen munkajogi vonatkozású regulációs elméletek mutatnak ebbe az irányba. Az írás kitér arra is, hogy a (munka)jog „felpuhulása” mennyiben hozható összefüggésbe hatékonysági, gazdaságossági megfontolásokkal.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3422