Skip to main content

Balogh-Békesi Nóra: Az alapjogvédelem hatékonysága a hatásköri változások tükrében. Nr. 2012/38.

A hatékony alapjogvédelem kérdését a dolgozat az Alkotmánybíróság nagymértékben megváltozott hatáskörei alapján tekinti át. Az Alaptörvény jelentős változást hozott, az utólagos absztrakt normakontroll helyett az alkotmányjogi panaszt tette meg az alapjogi jogvédelem elsődleges eszközévé. Mint az Alkotmánybíróság elnöke plasztikusan fogalmazta, a hatáskörváltás során bezárult egy ajtó, s kinyílt egy kapu.

A tanulmányban – tekintettel az alapjogvédelem hatékonyságának elemzésére– először az Alkotmánybíróság korábbi hatásköreinek - kiemelve az utólagos normakontrollt - majd pedig az új hatásköreinek - kiemelve az alkotmányjogi panaszt - előnyeiről és hátrányairól lesz szó. Arra keresem a választ, hogy közelebb viszi-e a jogérvényesítést a stratégiai hatáskör megváltozása az érintettekhez, vagy esetleg éppen távolítja. Kérdés, hogy hatékonyabb lett-e az alapjogok érvényesíthetősége 2012. január 1-ét követően?

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3323