Skip to main content

Gajduschek György: A közigazgatási bírságolás modellezése. Nr. 2012/37.

Az előadás egy 2008-ban zárult kutatás összefoglalója, ám néhány újabb eredmény bemutatását is célul tűzi ki. A vizsgálat a hazai közigazgatás ellenőrzési és bírságolási tevékenységének elemzését végezte el, a joggazdaságtan szemléletmódja és módszertana alapján, empirikus adatokra alapozva.  A kutatás alapkérdése az volt, hogy mennyiben tekinthető eredményesnek a közigazgatásnak a jogszabályok betartatására, a jogérvényesítésre irányuló tevékenysége – különösen a mindennapi tapasztalatok, és a társadalom (társadalomtudományi elemzések által is igazolt) rendetlenség-érzésének fényében.

Számos megfontolás miatt, a joggazdaságtani kiindulópont tűnt a legmegfelelőbbnek. Lényegében a büntetőjogból ismert modellt alkalmaztam a közigazgatás felügyeleti tevékenységére. Eszerint racionális cselevőtől akkor várható jogkövetés, ha a jogsértésből származó hasznok alatta maradnak a jogsértésért kapott szankciónak, ahol ez utóbbi értéket a szankciókivetés valószínűségének és a kivetett szankció átlagos értékének szorzata (várható szankciómérték) adja. Noha számos elméleti és gyakorlati ellenvetés fogalmazható meg ezen egyszerű modellel szemben, ezek részben vitathatóak (pl. ahol a modell nem alkalmazható, ott a legtöbb esetben a jog sem fog működni), illetve kezelhetőek a modell finomításával. E kérdéseket a kutatást lezáró kötetben (Rendnek lenni kellene. Budapest: KSZK, 2008) részletesen áttekintettem. Ugyanakkor a módszer alkalmasnak bizonyult arra, hogy a közigazgatás legkülönfélébb területein (fogyasztóvédelem, egyes környezetvédelmi területek, közlekedési normák megsértése, stb.) meghatározza a jogérvényesítés eredményességének (eredménytelenségének) szintjét, és részben azokat az okokat is, amelyek ezt magyarázzák (okozzák).

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3147