Skip to main content

Landi Balázs: Kit támogat a jog a polgári jogi felelősség körében? - avagy valóban érvényesül-e a magánjogi deliktum elve? Nr. 2012/31.

Vajon elővehetjük-e, vajon elő kell-e vennünk ma, nyolcvan év elmúltával Marton monista tárgyi felelősség elméletét anélkül, hogy megvizsgálnánk annak ”érvényesülési közegében” bekövetkezett változásokat? Milyen hatással lehetett az elmúlt nyolcvan év, döntően a vétkesség individualista felfogásán alapuló szubjektív (vétkes) felelősség főszabálya által uralt szabályozása a jogi felelősség tudatra? Vajon ugyanúgy építhetünk-e Marton saját kísérletén alapuló, nyolcvan évvel ezelőtti tanulmányában kimutatott és a tárgyi felelősség imponáló fölényét eredményező „romlatlan” jogérzetre? Végső soron: „Szubjektivista-e vagy objektivista a laikus ember a felelősség felfogásában?”, s voltaképpen: „Érvényesül-e a magánjogi deliktum elve a polgári jogi felelősség körében?”. Ez az a kérdés, melyet előadásomban vizsgálok.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3275