Skip to main content

Strihó Krisztina: A magyar jog hatékonyságának vizsgálata a merchandising szerződés vonatkozásában. Nr. 2012/23.

A merchandising a gazdasági- és társadalmi életünk jelentős részét képezi mindkét alapvető megközelítése, jelentéstartalma szempontjából, nevezetesen, mint egy speciális jogügylet-típus (illetve a kapcsolódó szerződéses rendszer), továbbá mint egy közgazdaságtani fogalom, eszköz. A dolgozatban szereplő elemzések és következtetések alapjául a merchandising-gal összefüggő fogalmi meghatározások szolgálnak, előtérbe helyezve a normatív szabályozás hatékonyságának kérdését. Az irányadó szabályozás gyakorlati hatásfokának megállapítása érdekében ismertetésre kerül a merchandising (mint jogintézmény) normatív háttere, végül a szabályozásra vonatkozó konkrét, szövegszerű de lege ferenda javaslat tételére.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3340