Skip to main content

Csöndes Mónika: Az előreláthatósági szabály mint a szerződésszegéssel okozott károk megtérítésének korlátja – hatékony és /vagy igazságos? Nr. 2012/24.

Az előreláthatósági szabály ismert felelősségkorlátozó eszköz a common law jogrendszerekben, illetve a nemzetközi kereskedelmi jogi jogegységesítő dokumentumokban. Az előreláthatósági klauzula joggazdaságtani szempontú vizsgálatával foglalkozó irodalom megkérdőjelezi e szabály hatékonyságát, mert a szabály bizonytalan tartalma okán nehéz meghatározni azt, hogy mikor lesz egy meghatározott típusú kár előrelátható. Így kétséges, hogy az előreláthatósági szabály tekinthető-e olyan hatékony diszpozitív szabálynak, amely a csere (a szerződés) tranzakciós költségeit csökkenti. Az előreláthatósági szabály más felelősségkorlátozó szabályokkal szembeni előnye, hogy esetcsoportok képzésére alkalmas.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3324