Skip to main content

Katona Klára: Az adópolitika hatása mikroökonómiai szemszögből. Vállalati termelékenység Magyarországon. Nr. 2012/25.

A tanulmány az adóverseny hatásának nemzetközi tapasztalatait összegezve, megállapítja, hogy az adóverseny korántsem eredményez olyan pozitív hatást a befektetői döntésekre, a termelés térbeli elhelyezkedésének vonatkozásában, ahogy azt az egyes kormányzatok remélik. A transzferárak révén a vállalatok számára lehetővé válik, hogy a tőke mobilitás helyett a nyereség mobilitást válasszák. Az elemzés a nemzetközi kitekintést követően a magyarországi adópolitika elmúlt húsz évének azon változásait veszi számba, melyek közvetlenül érintették a vállalati költségeket, így a társasági adó mértékének alakulását, az adókedvezmények körét, és a társadalombiztosítási járulék, mint adójellegű teher nagyságát. A vállalati adatbázis, mely a termelékenység vizsgálatának alapjául szolgál, az Ecostat által készített, éves beszámoló részletezettségű adatrekordokat tartalmaz, és gyakorlatilag a teljes magyarországi üzleti szektort felöleli. Az elemzés alá vont időszak 1992-2009 közötti periódus. Az adóváltozások termelékenységre gyakorolt hatását a Cobb-Douglas féle termelési függvény kibővített verziójának segítségével, regresszió keretében vizsgáljuk.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3059