Skip to main content

Olajos István: A közjogi szerződések jelentősége az agrár-és környezetjogban. A támogatási szerződések eljárásjogi helye és szerződési létszakai. Nr. 2012/26.

A közjogi szerződések, mint az állami szereplők gazdasági feladatainak ellátása valamint ennek közjogi és szerződési biztosítékai régóta foglalkoztatják a téma iránt érdeklődő magán és közjogász társadalmat. E tanulmány célja, hogy a témában született tanulmányok és monográfiák legfontosabb megállapításait összefoglalva megpróbálja megfogalmazni általános jelleggel és az alkalmazandó jog mikéntjére kiterjedő igénnyel az agrár- és környezetjogban is különös jelentőséggel bíró támogatási szerződés eljárásjogát, és a szerződés általános szabályainak megalkotását elősegítve, annak létszakait.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3028