Skip to main content

Csink Lóránt – Fröhlich Johanna: Az Alaptörvény és az Átmeneti rendelkezések viszonya. Nr. 2012/02.

Az alkotmánybíráskodás – egyelőre – hipotetikus kérdése, hogy Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (a továbbiakban: az Átmeneti) milyen viszonyban van az Alaptörvénnyel, s ebből következően felülvizsgálható-e az Alkotmánybíróság által. Az e célból lefolytatott elméleti vizsgálódásnak természetesen előkérdése az is, hogy az Átmeneti milyen helyet foglal el a jogforrási hierarchiában, és – alkotmányjogi szempontból – mi a szerepe a jogrendszerben. A fenti alapkérdés több, összefüggő, de nem azonos kérdés vizsgálatát teszi szükségessé, így: Milyen jogforrási szinten áll az Átmeneti? Beépültek-e az Átmeneti rendelkezései az Alaptörvénybe? Elképzelhető-e ellentmondás az Átmeneti és az Alaptörvény között? Vizsgálhatja-e az Alkotmánybíróság az Átmeneti rendelkezéseit? Vizsgálhatja-e az Alkotmánybíróság a jogszabályokat abból a szempontból, hogy megfelelnek-e az Átmeneti rendelkezéseinek? Jelen írás keretei között ezeket a kérdéseket kívánjuk körüljárni, illetve a rájuk adható válasz alapján felállított megoldási alternatívák mentén megkísérlünk közös nevezőt találni egy alkotmányjogilag elfogadható válasz érdekében.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3110