Skip to main content

Szalai Ákos: Az új Ptk tervezetének szerződési szabályai – Joggazdaságtani elemzés Nr. 2012/03.

A joggazdaságtan szemében a szerződés jogilag kikényszeríthető ígéret. A jogintézmény léte kölcsönösen előnyös tranzakciók megkötését teszi lehetővé. Mivel kölcsönösen előnyös, így – amíg nem érint harmadik felet – bizonyosan hatékonyság-javító is. Ugyan a felek utólag gyakran szívesen menekülnének korábbi ígéreteik teljesítése alól, különösen, ha partnerük már teljesített, de a kikényszeríthetőség ex ante mind a két félnek jó: enélkül a tranzakciókat létre sem jönnének. A szöveg ezen alapvető cél szem előtt tartásával elemez az új Ptk. tervezet kötelmi jogi közös és általámos szerződési szabályai közül néhány fontosabbat: (i) a termékszavatosságet, (ii) a kártérítési felelősség átalakítását, (iii) az előreláthatósági korlátot, (iv) a felelősségkizárás lehetőségének kibővítését, (v) a fiduciárius hitelbiztosítékok megszüntetését, (vi) a kezesség alapproblémáját, (vii) az önhiba teszt növekvő szerepét az információs szabályozáson belül, (viii) a feltűnő értékaránytalanság diszpozitívvá tételét, (ix) a teljességi záradékot, (x) a határidő előtti teljesítés újraszabályozását és (xi) az eltérő tartalmú elfogadás joghatásának változását.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 2894