Skip to main content

Szalai Ákos: Kollektív keresetek joggazdaságtana. Nr. 2013/12.

A tanulmány a kollektív keresetek problémájának, és az azokra kínált megoldások joggazdaságtan által feltárt ösztönzési hatásait veszi számba. Az ilyen keresetek esetén a fő kérdés az, hogy miképpen sikerül az ún. kollektív cselekvés problémát megoldani: rávenni a potenciális érintetteket arra, hogy csatlakozzanak egy közös keresethez, vállalják fel a per költségeit. A fő problémát az jelenti, hogy alapvetően minden érintett a kivárásban érdekelt: a többiek pereljenek, az adott per sikere akkor is meghozza nekik a sikert – például egy adott számukra káros tevékenység beszüntetését, vagy egy kártérítés lehetőségét (esetleg már magát a kártérítést is), ha a perben nem vesznek részt. A problémát tovább súlyosbítja, hogy ha sikerül is rávenni a feleket egy ilyen kollektív fellépésre (vagy valakinek jogot adunk a csoport nevében fellépni), akkor az ún. ügynök problémát kell megoldani, amely ebben az esetben sokkal súlyosabb, mint egyéni keresetek esetén. A csoport érdekében eljáró fél (az ügyvéd, illetve a képviselő) és a csoporttagok közötti esetlege érdekütközést, konfliktust a felperesek, az érintettek épp mivel sokan vannak, kevésbé tudják kezelni, mint ahogy egy egyéni kereset esetén tudnák: kisebb esélyük van arra, hogy ellenőrizni tudják a nevükben eljárókat. A kollektív keresetek szabályozása általában ezekre a kérdésekre keresi a választ – sok esetben olyan megoldásokkal, amelyek az egyéni keresetek esetén meglehetősen furcsán hangzanak. Ilyenek: például

  1. a felek automatikus felperessé válása (nem kell kifejezetten csatlakozni a pertársasághoz ahhoz, hogy a per az ő ügyüket is eldöntse), esetleg
  2. a felperesek közüli kilépés korlátozása, vagy
  3. a csoport – pontosabban a csoport képviselői – és az alperesek közötti megállapodást a bíróság tartalmilag is felülvizsgálata,
  4. az ügyvédi, vagy képviselői költségek finanszírozás szigorú szabályozása.

A tanulmány bemutatja, hogy az Európai Bizottság nyáron napvilágot látott 2013/396/EU számú az uniós jog által biztosított jogok megsértése tekintetében a jogsértés megszüntetésére és kártérítésre irányuló tagállami kollektív jogorvoslati mechanizmusok közös elveiről szóló ajánlása fő kérdései is ezekre a kérdésekre, ösztönző hatásokra koncentrálnak.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3231