Skip to main content

Szalai Ákos: A szerződés tartalma. Nr. 2013/11.

A tanulmány a magyar szerződési jog közgazdaságtani elemzésének legfontosabb kérdéseit áttekintő négyrészes sorozat negyedik tagja.

Ez az utolsó rész alapvetően a szerződés, a kötelezettség tartalmát vizsgálja. Mivel a feleket nem csak a szerződésben foglaltak kötik, hanem például a szerződésben felül nem írt diszpozitív szabályok, vagy éppen azok a kógens előírások is, amelyektől, ha akarnak, sem tudnak (jogilag érvényes módon) a szerződésben eltérni. Ezen tartalmi elemek, korlátok között kap helyet a különböző diszpozitív szabályok értelmezése, csoportosítása, a legfontosabb kógens szabályok bemutatása – mindenekelőtt a talán legfontosabb generálklauzula a jóerkölcsbe ütközés elemzése. Ugyanebben a tízedik fejezetben kerül sor a szerződési pozíciók átruházásának elemzésére is, amely egyaránt tartalmaz disz pozitív és kógens elemeket is. Az utolsó fejezet néhány roppant fontos szerződéstípus (az általános szerződési feltételekkel kötött szerződések, a fogyasztói szerződések, illetve a munkaszerződések) tartalmát, specialitásait elemzi. Túl azon, hogy ezek (a munkaszerződés kivételével) a Polgári törvénykönyvben is jelentős szerepet kapnak, alapvetően az köti össze őket, azért érdemelnek kiemelt szerepet, hogy ezek esetében a jogrendszernek reagálnia kell azokra az – egyébként a joggal és a joggazdaságtannal szemben egyaránt megfogalmazott – kritikákra, mely szerint nem életszerű a szerződő feleket racionálisnak tételezni.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3446